Ytringen

Fem snøscooterførere ble sjekket

Foto: illustrasjonsfoto Pixabay

Foto: illustrasjonsfoto Pixabay

Politiet i Ytre Namdal har denne uken gjennomført flere miljøkontroller utenfor veinettet ved bruk av snøscooter.

Publisert:

- Vi har blant annet besøkt Åbygda i Bindal, Gråmarka og Foldereid.Det er mye snø i distriktet, og det vil bli gjennomført flere kontroller den nærmeste tiden, skriver politiet på sosiale medier.

Bruk av snøscooter i utmark er strengt regulert. I utgangspunktet er motorferdsel i utmark og vassdrag forbudt.

"I mange tilfeller er bruk av motoriserte kjøretøy nyttig og nødvendig. For eksempel i forbindelse med skogsdrift, for politiet og redningstjenesten og ved preparering av skiløyper. Det kan også gjelde transport av varer og folk til seterstøler og fritidsboliger utenfor allfarveg.

Det er derfor i stor grad gjort unntak fra forbudet for kjøring til nytteformål. Hvilke formål dette gjelder, fremgår av motorferdselloven og forskriftene til loven.

I en del tilfeller må du ha tillatelse fra kommunen før du kan kjøre." står det i forskriftene.

Kilde - regjeringen.no

- Alle som bruker snøscooter må huske på å ha med seg nødvendig dokumentasjon, som førerkort, vognkort og tillatelser. Det ble kontrollert 5 førere - alt var i skjønneste orden, skriver politiet.