Ytringen

Leserinnlegg:

Et budsjett for fremtiden!

Nærøysund Frp ved (f.v.)Morten Aleksander Haugerøy, May-Linn Waagø, Stein Bakken og Terje Settenøy.
 Foto: Privat

Nærøysund Frp ved (f.v.)Morten Aleksander Haugerøy, May-Linn Waagø, Stein Bakken og Terje Settenøy. Foto: Privat

Av kommunestyregruppen i Nærøysund FrP

Publisert:

Sist oppdatert: 10.12.2021 kl 08:24

I dag har kommunestyret i Nærøysund vedtatt budsjettet for neste år, samt føringer for hvordan kommunen skal driftes i mange år fremover. Nærøysund FrP har i samarbeid med de andre partiene i flertallet jobbet sammen det som vi mener er et godt utgangspunkt for fremtiden. Vi føler at budsjettet representerer godt det de forskjellige partiene står for, men også de punktene vi har felles. Noe av det som gleder oss i FrP mest, er at vi er enig i at vi må ha en forutsigbar styring på økonomi og investeringer. Det betyr blant annet at vi utsetter å tallfeste investeringer i skole og helsebygg til etter at vi har behandlet en sak på nyåret, der vi vil få kartlagt behovene på alle formålsbygg i kommunen. Det samme gjør vi med behovene på kommunale veier, vi avventer temaplan vei som skal vedtas neste år. Når vi har fått alle fakta ned på bordet og kan se de samlede behovene, da kan vi begynne å tallfeste de forskjellige prioriteringene. Det er en mye mer forutsigbar og langsiktig måte å drive på.

Men dette betyr ikke at vi ikke har gjort prioriteringer i budsjettet. Vi har kommet med tydelige bestillinger om økt satsing på psykisk helse, vi fremskynder jobben med nye bygg og blant annet øremerker tilskudd til Mental Helse. En annen ting vi prioriterer er tilbud for ungdom. Vi satser tungt på samarbeide med organisasjonene Drive og Mot som jobber for å hjelpe og forbedre ungdom sin hverdag, og vi setter av ressurser til møteplass for ungdom. Vi styrker også kulturskolen, så vi kan sikre et godt tilbud til en overkommelig pris.

Gatelys er også noe vi prioriterer, det er både et trafikksikkerhet og trivselstiltak. Noe av det som spesielt gleder oss i FrP er at vi fant rom for å styrke tilskuddene til frivillige organisasjoner, en krone til frivilligheten er minst 4 tilbake i samfunnsnytten Samtidig som vi gjør noen innsparinger i driften. Vi mener kommunen har en del å gå på, spesielt når det gjelder innkjøp av varer og tjenester. Vi kutter også en del i investeringsbudsjettet, vi må få kontroll på lånegjelden, slik at vi er sikret handlingsrom i fremtiden. Vi har en stadig aldrende befolkning, derfor må vi sikre at vi har resursene til å levere gode tjenester. Når vi ser hvordan økonomien er i kommune Norge, er vi glad for at Nærøysund har en varaordfører med kontakter, som var med å sikre at vi i fjor og neste år. Får til sammen ca 45 millioner ekstra i utbetalinger fra havbruksfondet.

Alle som følger politikken vet at Nærøysund FrP jobber aktivt med små og store saker hele året, i så måte har ikke dette året vært et unntak. Derfor er det fint å avslutte det politiske året med en fin budsjettprosess. Vi har hatt flere åpne medlemsmøter, der det har kommet gode innspill som vi har tatt med oss i budsjettforhandlingen. Dette er en av grunnene til at vi i dag sammen med samarbeidspartiene har lagt frem det vi mener er et meget godt helhetlig budsjett.

2021 ble vel ikke helt som noen av oss hadde sett for oss, pandemien har dessverre lagt store føringer for våre liv. Vi må si at vi er imponert over hvordan både ansatte og innbyggere i Nærøysund har håndtert denne tiden.

Vi vil spesielt rette en stor takk til helsearbeidere, skoleansatte, renholdere og de andre ansatte som har stått i førstelinjen.

Vi håper alle sammen tar vare på seg selv og sine i den kommende perioden, slik at alle får en så fin jul som over hode mulig. Vi ønsker alle samarbeidspartner og andre en riktig god jul. av kommunestyregruppen i Nærøysund FrP