Ytringen

Endringer i planlagte lokale treninger

Foto: Karoline Lillemo/Forsvaret

Foto: Karoline Lillemo/Forsvaret

Covid-19 smitten i Trøndelag øker – dette fører til endringer i planlagte lokale treninger i Trøndelag heimevernsdistrikt HV-12.

Publisert:

– På grunn av smittesituasjonen vil HV-12 endre fokus på treningsaktiviteten fremover, sier sjef HV-12, oberst Jens Christian Junge i en pressemelding. Ordinær HV-trening er tilpasset lokale forhold og koordinert med lokale sivile myndigheter.

– Treningen vil i tillegg inkludere målrettet aktivitet i stabs- og ledelsesapparatet i den hensikt å forberede en eventuell støtte til det sivile samfunn, poengterer oberst Junge.

Smittesituasjonen i samfunnet er økende i Trøndelag, og siste døgn er det registrert mange nye Covid-19 smittede. Regjeringen innførte i tillegg 5. november nye retningslinjer smittehåndtering. Flere kommuner i Trøndelag har også innført lokale tiltak.

Retningslinjer er sendt ut til alt personell om at dersom du har symptomer skal du ikke møte. Alle soldater oppfordres til å holde en god dialog med sin lokale områdesjef.

– Tett dialog med lokale myndigheter – som for eksempel kommuneoverlege vil bli avgjørende for heimevernets aktivitet fremover.