Ytringen

Leserinnlegg

En evig kamp

Av Elisabeth Helmersen, ordfører i Leka

Publisert:

For ei tid tilbake kom inntektsutvalgets innstilling på bordet. Komplisert stoff, vanskelig å forholde seg til for folket, og blir kanskje derfor lett oversett av hvermannsen.

Dette handler imidlertid om penger vi får fra staten til å drive kommunene våre, og hvordan disse pengene fordeles mellom kommunene i Norge. Utvalget som ble oppnevnt i Erna Solberg sin statsministertid, slår fast at dagens inntektssystem i hovedsak fungerer godt, men foreslår endringer som i stor grad vil ramme kommunene i Namdalen inkludert Leka, da de signaliserer at mer av inntektene fra bla. Havbruksfondet skal fordeles mellom alle kommunene i landet. Man trenger ikke eksamen fra universitet for å forstå at vinnere i tilfelle vil bli de store folkerike kommunene.

Dette er provoserende!

Det er ikke mange år siden havbrukskommunene endelig fikk på plass en ordning som gjør at vertskommunene i dag faktisk får inntekter fra havbruk. I dag får vi 40% av de totale inntektene, 10% tilfaller fylkeskommunene og 50% går til staten. Dette er ifølge utvalget ikke greit.

I Hurdalsplattformen står det at «kommunene skal få sin rettmessige andel av inntektene», nå må vi nesten bare håpe at vår rettmessige andel ikke er mindre enn 40%!