Ytringen

Dysleksivennlig kommune

av Katrine Setran, Nærøysund SV

Publisert:

Dysleksi er lese- og skrivevansker som er et vanlig problem for svært mange elever. For mange oppdages ikke dette før ungdomsskolen eller som meg, på videregående. Men hvorfor tok det 13 år med skolegang for å oppdage det?

Jeg har slitt mye med skrivefeil på innleveringer, huske stoff til prøver og formulere meg. Verken jeg, foreldrene mine eller noen lærere koblet dette til dysleksi. Noe av grunnen til dette er at det er for lite fokus på dette i skolen. Det kan ha sammenheng med kunnskapen og fokuset til lærerne.

Jeg visste heller ikke hva PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste) var før jeg begynte på videregående skole i Namsos. PPT mener jeg burde informeres mere om på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole i Nærøysund kommune. Det er ekstremt viktig å få tidlig hjelp.

Jeg skriver dette innlegget i håp om at det flere unge kan få tidlig hjelp. Organisasjonen «Dysleksi Norge» har utviklet en godkjenningsordning for dysleksivennlige kommuner og skoler.

Dysleksivennlige skoler kjennetegnes ved gode systemer for å fange opp og følge opp alle elever med vansker. Lærerne får økt kunnskap om dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker (SSV) og vet hva som er best for den enkelte elev. I hele Trøndelag er det bare 8 dyseleksivennlige skoler, de nærmeste ligger i Namsos.

Mitt ønske er at alle skolene i Nærøysund blir dyseleksivennlige skoler.