Ytringen

Det gode liv

Av samfunnsdebattant Terje Kilen

Publisert:

Når vi mennesker har mening om hvordan fremtiden vår kommer til å bli, vil det ofte gå i oppfyllelse. Istedenfor å spørre hvordan framtiden vil bli, må vi heller spørre oss hvordan vi vil at den skal bli. Håpet er å gjøre verden til et litt bedre sted for oss alle, ikke en videreføring av nåtiden.

Det er spesielt et par feil vi gjør: Det ene er jaget etter status, mange penger, ny bil og fint hus. Facebook har ikke akkurat redusert problemet. Det andre er at vi hele tiden jakter på opplevelser. Det å få et kick. Vi er livredde for å kjede oss. Moderne mennesker har fått et problem som er helt nytt i verdenshistorien: Fritidsproblemer. Det er et veldig merkelig problem å ha. Og hele tiden kjenner vi etter – er jeg lykkelig nå? Vi er veldig opptatt av å ta tempen på vårt eget følelsesliv.

Vi må ikke hele tiden måle oss mot andre, eller jage etter status. Skal man konkurrere med noen er det med seg selv – det som gjelder er å få mest mulig ut av sitt potensiale - bli en best mulig utgave av seg selv. Da er man lykkelig i min forstand.

Et samfunn grunnlagt på samarbeid og fellesskap er også veien til det gode liv, framfor konkurranse og isolasjon. Et samfunn som tar vare på menneskene og naturen. Et samfunn å ha det godt i, høres ikke det bra ut?

Vi må heller ikke glemme å ta utgangspunkt i problemene folk har i hverdagen i lokalsamfunnet, å sette søkelyset på hvordan disse problemene kan løses. Det må skapes engasjement blant folk som bor der, og de må si noe om hvordan de ønsker at deres samfunn skal være.

Hvis spørsmålet er «hva er det gode liv?» vil det åpne opp for andre svar enn vekst. Det handler også som regel å gjøre lokalsamfunnet til levende og livskraftig steder å bo.

Jeg mener avstanden mellom toppolitikere og velgere, byråkratiske og tungrodde systemer fratar mange mennesker mulighetene til å være medskapende i sitt lokalsamfunn. Når du ikke er medskapende, er du heller ikke medansvarlig. Du vil heller ikke kjenne på behovet for å bidra for få ditt lokalsamfunn til å være et godt sted å leve. Hvorfor skal vi konkurrere oss fram til gode løsninger for å stimulere vekst, når mennesker egentlig er laget for å samarbeide. Samtale er omformulert til diskusjon og debatt, som om det handler om å vinne en ordkonkurranse.

Jeg anbefaler alle å engasjere seg og gjøre ting her og nå, da vil det går bra underveis - også med sluttresultatet. Det har en verdi i seg selv å gjøre ting som er meningsfullt, og som gagner samfunnet.

Alle mennesker ønsker et godt liv. Lykken er målet for alle mennesker.