Ytringen

Det går stadig nedover, noe som er oppløftende

Ved utgangen av mai er det 12.198 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak i Trøndelag, noe som utgjør 5 prosent av arbeidsstyrken i fylket. Dette er en nedgang på 14.783 personer siden mai i fjor, og 1.223 færre enn i forrige måned.

Publisert:

I Trøndelag var det i mai 5.622 (2,3 prosent) helt ledige, 5 408 (2,2 prosent) delvis ledige og 1.168 (0,5 prosent) arbeidssøkere på tiltak. Siden forrige måned er reduksjonen størst blant de helt ledige, hvor det er 1.192 færre, mens det er en marginal nedgang blant delvis ledige (-24) og personer på tiltak (-17).

– I mai ser vi det har vært en god nedgang i antall helt ledige og en positiv utvikling i delvis ledige. Det som er særlig bekymringsfullt nå er langtidsledigheten, hvor antall ledig over 26 uker ikke har gått ned siste måned, sier fungerende NAV-direktør i Trøndelag, May Beate Haugan i en pressemelding.

Størst nedgang blant de under 30 år

Antall helt ledige har gått ned i alle aldersgrupper.

– Størst prosentvis nedgang ser vi i aldergruppen under 30 år. Her ser vi en betydelig reduksjon siste måned hvor antallet helt ledige har gått ned med 445 personer. I tillegg har antall delvis ledige i samme aldersgruppe gått ned med 51 personer, sier Haugan.

Det er flest menn som er helt ledige, og flest kvinner som er delvis ledige. Menn i alderen 20-24 år har høyest andel helt ledige (3,8 prosent). Blant kvinner er det høyest andel helt ledige i alderen 30-39 år (2,8 prosent). Den høyeste andelen delvis ledige finner vi blant kvinner i alderen 20-24 år (2,9 prosent).

I Nærøysund var det 97 helt ledige og 70 delvis ledige.

Færre ledige innen reiseliv og transport

Sammenliknet med forrige måned har antall helt ledige gått ned i alle yrkesgrupper, og aller mest innenfor reiseliv og transport (-307), bygg og anlegg (-162) og butikk og salgsarbeid (-146).

– Sammenlikner vi med samme måned i fjor er det over 2 700 færre helt ledige innen reiseliv og transport samt butikk og salgsarbeid, men fortsatt er slik at det også er disse yrkesgruppene som har høyest ledighet.

Langtidsledigheten bekymrer

Andelen langtidsledige er nå på 34 prosent i Trøndelag, dette er en økning på 6 prosentpoeng sammenlignet med forrige måned.

– Antallet som har vært helt ledige i mer enn 26 uker er omtrent det samme som forrige måned. Så årsaken til at andelen langtidsledige nå øker, er at de som har gått fra helt ledige til jobb i all hovedsak har vært ledig i kortere enn 26 uker. Vi ser at andelen langtidsledige øker med økende alder, sier Haugan og viser til at blant de under 30 år har 22 prosent vært helt ledige over 26 uker, i aldersgruppen over 50 år gjelder det 47 prosent.

621 færre permitterte

3.970 er permittert, det tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Sammenlignet med april er reduksjonen på 621 permitterte. Mer enn hver tredje permittert jobber i næringen reiseliv og transport.

Utlyste stillinger i mai

I løpet av mai ble det utlyst 3.989 stillinger på arbeidsplassen.no. Flest stillinger i er utlyst i Trondheim, 2.310 fulgt av Steinkjer 261, Levanger 157 og Stjørdal 134.

Høyest andel helt ledige i Meråker

I 22 av Trøndelags 38 kommuner er andelen helt ledige nå under 2,0 prosent.

Lavest ledighet finner vi i Tydal (0,5 prosent), Høylandet (0,6 prosent) og Holtålen (0,9 prosent), mens kommunene med høyest ledighet er Meråker (4,4 prosent), Verdal (3,1 prosent) og Stjørdal (3,0 prosent). Leka og Nærøysund ligger i nedre del av midtsjiktet med henholdsvis 1,1 og 1,9 prosent.