Ytringen

Bakkelydag i godt vær

Oda Marie Engan og Elsa Kjølstad koste seg på Bakkely.

Oda Marie Engan og Elsa Kjølstad koste seg på Bakkely.

Vannsklie, tubekjøring, og felles grilling sto på årets program, som i år også inneholdt en luftig overraskelse. Tor Sved fra Namdal Flyklubb dukket plutselig opp med flyoppvisning over gården på Nordhorsfjord til stor glede for de som hadde tatt turen.

Publisert:

For sjette gang inviterte Karoline og Lars Berg Hansen lørdag sine sambygdinger og andre til Bakkelydagen med tubekjøring, vannsklie og felles grilling. Omtrent 100 mennesker med smått og stort fant veien til Bakkely på Nordhorsfjord.

– Tradisjonen tro er det godvær og sol under arrangementet, og det har vi tenkt å fortsette med i årene framover, sa Lars Berg Hansen da han ønsket velkommen.

Fartsrekord i vannsklia ble satt for noen år siden og lyder på over 58 km/t. Lars gjorde det klart at denne ikke ville bli slått i år.

– Sklia ble testkjørt i går kveld, og det er tydelig at ingeniøren bak har blitt for ivrig med vanninga. 50 prosent av testkjørerne pådro seg skader i går kveld, derfor prøver vi å begrense farten i år. Begrensninger har vi også i forhold til smittevern, alle måregistrere seg og sprite seg. Vi holder en meters avstand til de som vi omgås daglig, oppfordret han.

Lars fortalte også at i år ble det en liten overraskelse i løpet av arrangementet, denne overraskelsen bestod i at Tor Sved fra Namdal Flyklubb hadde oppvisning rett over gården på Nordhorsfjord. Her simulerte han blant annet motorsvikt og tok flyet ned til en hastighet hvor det steilet, mens Lars forklarte hva publikum var vitne til. Sved hadde telefonkontakt med Lars mot slutten av opppvisninga så de frammøtte kunne stsille spørsmål om ting knyttet til flyginga.

Bakkelydagen er ment som en familiedag, men i år var det barna som var mest aktive både i tube og vannsklie. Tidligere år har både unge voksne og godt etablerte voksne hatt som mål å bli raskest ned sklia.

Etter felles grilling ble det som i årene før en pause i arrangementet, og de voksne ble ønsket velkommen tilbake på kveldstid for gladiatorkamp og sosialt samvær.

– For å beholde fokus på koronasituasjonen oppfordrer vi til heller å ha 0.5 i promille i år enn å gjøre kvelden til en fest, avslutter Lars Berg Hansen