Ytringen
Søstrene Katrine Berg-Hansen og Merete Berg-Hansen deler stillinga som daglig leder ved Bindal frivilligsentral, akkurat nå.
 Foto: Hild Dagslott

Søstrene Katrine Berg-Hansen og Merete Berg-Hansen deler stillinga som daglig leder ved Bindal frivilligsentral, akkurat nå. Foto: Hild Dagslott

31 år med organisert frivillighetsarbeid

Egentlig skulle Bindal frivilligsentral markere sitt 30 årsjubileum i fjor, men på grunn av pandemien ble det utsatt til i år. I det rødmalte huset som har fått navnet Doktorgården, er det lagt planer for både videre drift og markering.

Publisert:

"Duft av nystekte vafler er duft av åpent hus, gjestfrihet, omsorg og kjærlighet". Slik oppsummerer Helga Eggebø vaffelens fortreffelighet, i sin artikkel "Kom og få deg en vaffel". Hun er forsker hos Nordlandsforskning i Bodø, og har mellom annet stort fokus rettet mot levekår, aldring og omsorg.

En av de første

På Bindal frivilligsentral har det blitt stekt uhorvelig mange vaffelplater i løpet av sentralens snart 31-årige drift. Men sjøl om vafler er et viktig sosialt aspekt for dem som kommer innom Doktorgården, så utgjør dette en forsvinnende liten andel av tilbudene som de har for befolkningen.

Gjennom flere år har det vært et samarbeid mellom Bindal kommune og Bindal frivilligsentral for utdeling av matkasser til jul. Her representert av Rønnaug Helstad fra Bindal kommune og Paula Lindrupsen fra frivilligsentralen.
 Foto: Hild Dagslott

Gjennom flere år har det vært et samarbeid mellom Bindal kommune og Bindal frivilligsentral for utdeling av matkasser til jul. Her representert av Rønnaug Helstad fra Bindal kommune og Paula Lindrupsen fra frivilligsentralen. Foto: Hild Dagslott

Frivilligsentralen i Bindal var en av de første som ble etablert i Norge. I fjor skulle de ha markert 30-årsjubileet. Men pandemien satte en stopper for det.

– Vi er et år på etterskudd med markeringen, men det står på planen i år. Det passer godt siden det er "Frivillighetens år", sier Merete Berg-Hansen og byr raust på kaffe og vafler. Hun er vikar i den ene halvstillingen som daglig leder for sin søster Katrine Berg-Hansen som har svangerskapspermisjon, men som likevel er innom sentralen og bidrar til planlegging. De har besluttet å legge til rette for flere små evenement i stedet for en stor markering. De er også opptatt av at Bindal frivilligsentral skal være et sted for innbyggerne i alle aldre.

Midler til drift

– Det er spennende å jobbe med folk i alle aldre, og vi ønsker å være framoverlent for å kunne treffe behovet for flest mulig, sier Merete Berg-Hansen.

Penger til drift har vært et stadig tilbakevendende spørsmål i forhold til kommunens andel i dette regnestykket. I siste kommunestyremøte i Bindal presenterte de to daglige lederne sine visjoner for videre drift.

Varaordfører Tor Arne Aune klippet snora, og daglig ledere av Bindal frivilligsentral Katrine Berg Hansen og Paula Lindrupsen kunne ta i bruk en ny uteplass i 2021 mai.
 Foto: Hild Dagslott

Varaordfører Tor Arne Aune klippet snora, og daglig ledere av Bindal frivilligsentral Katrine Berg Hansen og Paula Lindrupsen kunne ta i bruk en ny uteplass i 2021 mai. Foto: Hild Dagslott

De informerte om at per i dag har sentralen mange ulike tilbud som favner flere generasjoner.

– Hovedmålet vårt er enkelt og greit. Vi ønsker at frivilligsentralen skal bestå i framtida. Nasjonalt står vi foran flere utfordringer, et av dem er den såkalte eldrebølgen, vi har også blitt et internasjonalt samfunn der vi skal integrere nye grupper. Utenforskap i skoler og blant unge voksne er reelt. Nå har det kommet klare føringer fra nasjonalt nivå. Frivilligheten vil bli essensiell i framtida. Derfor vedtok Stortinget i 2021 at det skal øremerkes midler gjennom kulturdepartementet til frivilligsentraler, sa Katrine.

– Litt av vår utfordring er hvordan vi skal nå ut til folket. Vi kan lage alskens arrangement, men utfordringen er å få informasjon ut til folket, sa Merete.

Alle grupper

De ville også legge død en myte om at Frivilligsentralen "er lik" vaffel, og beboere på sykehjemmet.

– Ja, vi er det også, men ikke bare det. Onsdagskaffen er et fast arrangement. Dette er en åpen dør der du kan treffe naboen og ta en kopp kaffe, informerte Katrine.

De to daglige lederne informerte Bindal kommunestyre under siste kommunestyremøte.
 Foto: Hild Dagslott

De to daglige lederne informerte Bindal kommunestyre under siste kommunestyremøte. Foto: Hild Dagslott

De delte også tanker om hvordan sentralen kan være framover.

– Vi kan ha utfyllende rolle i forhold til kommunale tjenester. Dette gjelder i første rekke de eldre, men vi anser det som vår oppgave å lytte til hele befolkningen for finne ut hvilke behov det er. Styret ønsker at arbeidet vårt skal spres i kommunen og nå flest mulig aldersgrupper.

En god dialog med ulike grupper anså de som en viktig nøkkel for å bli klar over behov.

– Vi vil gjerne bidra til at barnefamilier trives og vil bo her. Det har kommet signal om at det ønskes tilbud i hver enkelt grend. Dette handler aller mest om praktisk logistikk.

Bredt tilbud

Lista over tilbud er lang og de har også flere planer. Mellom annet vil de gjerne tilrettelegge for utførelse av småjobber i heimene. De har også besøksvenner på lista over tilbud, ledsagerordning i forhold til reiser til sykehus, og bingo på helsetunet skal nå komme i gang igjen etter to år med pandemi.

Sommeraktivteter for ungdom som ble prøvd ut i fjor sommer, vil bli videreført i år. Barnehagene i kommunen har fått besøk, og vært på besøk i Doktorgården, og det foreligger planer om å organisere barseltreff.

Stavgang-gruppen er klar for å legge ut på tur. Bildet er fra 2018, og Steinar Vikestad og Paula Lindrupsen delte den gangen på stillinga som daglig leder.
 Foto: Hild Dagslott

Stavgang-gruppen er klar for å legge ut på tur. Bildet er fra 2018, og Steinar Vikestad og Paula Lindrupsen delte den gangen på stillinga som daglig leder. Foto: Hild Dagslott

De vil tilby tjeneste for søknadsskriving for lag og foreninger. Det er også opprettet nær kontakt med kommunen i forhold til bosetting av flyktninger.

– Vi er forskjellige, men det skal være stor takhøyde på frivilligsentralen.

Nye konsept

Det har blitt et generasjonsskifte på frivilligsentralen i Bindal. I tillegg til at tilbudet akkurat nå drives av to relativt unge kvinner, har Lasse Kolsvik påtatt seg oppdraget som styreleder.

Han er Bindal kommunestyres yngste representant, og er også et friskt ungt pust i organisasjonen.

Verdensdagen for psykisk helse ble markert i oktober 2021. Kristin Gutvik og Merete Berg-Hansen hadde stand ved Joker Bogen.
 Foto: Hild Dagslott

Verdensdagen for psykisk helse ble markert i oktober 2021. Kristin Gutvik og Merete Berg-Hansen hadde stand ved Joker Bogen. Foto: Hild Dagslott

– Det er fint å ha Lasse med på laget, bekrefter Katrine Berg-Hansen.

De to daglige lederne har flere planer for videre drift og tilbud. Mellom annet satser de på å være mobil og ønsker å gi et tilbud der folk bor. Bindal er en langstrakt kommune med flere små samfunn.

– Vi har mellom annet prøvd ut et nytt konsept. Det ser ut for at "Musikkquiz" har falt godt i smak. Dette har blitt arrangert på Bindalseidet, Horsfjord og i Åbygda. Vi har stavganggruppe her på Terråk, og på Horsfjord etablerte vi et lignende tilbud i fjor. Det har fått navnet "Labb & jabb". Det er så flott med disse gruppene. Folk møtes, blir bedre kjent og har det sosialt sammen, sier Merete.

Viktige møteplasser

Frivilligsentralen har nylig søkt om folkehelsemidler til prosjektet "Mer i lag på tvers i kommunen". Midlene er mellom annet tenkt til bruk for å tilby skyss mellom grendene.

– Det er viktig å tilrettelegge for tilbud som innbyggerne ønsker å benytte seg av. En av våre viktigste oppgaver er å skape gode møteplasser på tvers av grendegrenser og alder, mener Katrine.

– Ja, vi bor der vi bor, derfor er det viktig å få knyttet relasjoner blant befolkningen i hele kommunen, legger Merete til.

Merete Berg-Hansen og Katrine Berg-Hansen er i full gang med å planlegge jubileumsmarkering.
 Foto: Hild Dagslott

Merete Berg-Hansen og Katrine Berg-Hansen er i full gang med å planlegge jubileumsmarkering. Foto: Hild Dagslott

I forbindelse med markeringa av jubileet er sentralen godt i gang med presentasjon av lag og foreninger på sin Facebook-side. Disse utgjør en viktig brikke innen frivillig arbeid i kommunen og det er derfor viktig at dette blir synliggjort.

Men for å få realisert planene er det viktig med forutsigbarhet for videre drift.

– De nasjonalt øremerkede midlene utgjør 60 prosent. Det ligger derfor i kortene at de resterende 40 prosentene må bevilges lokalt. Vi er litt spente på dette, for økonomi er den store bøygen for å kunne videreføre drifta på samme nivå som i dag, opplyser Katrine Berg-Hansen.