Ytringen

Lokalavisen, viktig for å holde seg oppdatert på næringsutviklingen i Trøndelag

Av Kaare Hagerup, daglig leder Næringsforeningen i Trondheimsregionen avdeling Skaun, Malvik og Klæbu

Publisert:

Det er for mange en selvfølgelighet å sette seg ned om morgenen, drikke kaffe og lese lokalavisa. Avisa holder leserne oppdatert på nyheter, sport, kultur, underholdning og næringsliv. Imidlertid har lokalavisene opplevd krevende tider gjennom sviktende oppslutning, og nå ikke minst som en konsekvens av global pandemi.

Næringslivet er i endring, og vi ser at mange etableringer flyttes til nye områder i randsonene rundt Trondheim. Som et eksempel var det kun to tomtealternativ i Trondheim og 16 alternativ ellers i Trøndelag, når Joint Battery Initiativ ba om innspill til mulig batterifabrikk. Dette en satsing som kan gi over 2000 arbeidsplasser. Ny oppgradert E6 forsterker utviklingen utenfor Trondheim. Det er lokalavisene som sørger for å holde publikum oppdatert på utviklingen. En satsing som åpner for muligheter for næringslivet i hele regionen.

Når Forsvaret årlig bidrar med nærmere 4 milliarder kroner inn i Trøndersk økonomi, er det lokalavisene som fanger opp dette og formidler dette videre.

Det er i den sammenheng at det er viktig at næringsaktørene i hele Trøndelag kjøper lokale aviser i relevante kommuner. Næringsforeningen i Trondheimsregionen ser at lokalavisene er den viktigste informasjonskanalen for viktige nyheter knyttet til utviklingen i regionen.

Når E6 skal oppgraderes vil plassering av nye flerplanskryss være svært viktig for eventuelle framtidige etableringer. Det er lokalavisene som holder publikum oppdatert på utvikling og eventuelle endringer i planer som er lagt.

Deler av næringslivet i Trondheim vil i årene framover flytte sine virksomheter ut av Trondheim for å gi plass til andre formål. Det vil da være avgjørende å få tilgang til lokal kunnskap for å gjøre gode valg for framtidige etableringer..

Det er også viktig at næringslivet benytter lokale media for å formidle informasjon som skal ut i kommunene.

Vanskelige tider har rammet lokalavisene svært hardt over hele fylket. Dersom næringslivet og befolkningen ellers ikke forstår avisenes viktige og avgjørende rolle som formidler, og ikke abonnerer eller kjøper annonser, så mister vi over tid dette tilbudet.

Vi mister da et viktig lokalt talerør og en unik informasjonskanal som over tid vil være en viktig del av informasjonsgrunnlaget for å kunne posisjonere seg i Trøndelag.

Oppfordringen fra næringsforeningen er at næringslivet må, spesielt i denne tiden, slå ring om lokalavisene og sørge for å ivareta denne viktige samfunnsfunksjonen.

Dersom lokalaviser blir lagt ned vil det neppe komme noen ny i det aktuelle området. Det har vi mange eksempler på. Benytt derfor avisa både som redaksjonelt - og annonsemedium.

Ikke minst abonner på lokalavisen!