Ytringen

Konfirmanter Vassås kirke 26. september 2020

Konfirmanter Vassås kirke 26. september 2020:
Fra venstre: Ingrid Mathilde Knoph Fuglstad, Helle Skotnes, Andrea Nygård Bruvoll, Mathilde Buxch Næsvold, Nina Lindsetmo Pettersen, Gjertrud Catrine Gangstø, sonkeprest Gjøa Kristine Aanderaa, Johan Angell Strand, Arne Sander Antonsen, Julian Johannes Skotnes Brevik, Jonas Rosting Heimstad, Magnus Eide Myrvang.

Konfirmanter Vassås kirke 26. september 2020:
Fra venstre: Ingrid Mathilde Knoph Fuglstad, Helle Skotnes, Andrea Nygård Bruvoll, Mathilde Buxch Næsvold, Nina Lindsetmo Pettersen, Gjertrud Catrine Gangstø, sonkeprest Gjøa Kristine Aanderaa, Johan Angell Strand, Arne Sander Antonsen, Julian Johannes Skotnes Brevik, Jonas Rosting Heimstad, Magnus Eide Myrvang.