Ytringen

Ny sjøkart for Gjæslingan - Dolmsundet

Eldre versjon av kart 48
 Foto: Kartverket

Eldre versjon av kart 48
Foto: Kartverket

Ny utgave av sjøkartet 48 Gjæslingan - Dolmsundet ble gitt ut 24. september 2020. – Tidligere utgaver av sjøkartene fra 2017 er nå ugyldig, melder Kartverket.

Publisert:

Det er tre sjøkart som nå er utgitt som i utgaver: Hovedseriekart nr. 25 Sognesjøen - Stavenes, nr. 48 Gjæslingan - Dolmsundet og nr. 139 Nordfolda.

Vanligvis er sjøkartene i en målestokk 1:50.000, men kartet for Gjæslingan - Dolmsundet har en spesial for Nærøysundet i målestokk 1:20.000. Kartene trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten.

Endringer i disse tre utgavene

Kartene er oppdatert med en del sektorlykter som er omskjermet til IALA-systemet. Det kan være omfattende endringer. Les mer om overgangen til IALA-standard på Kystverkets nettsider.

Kvaliteten på dybdedataene vises nå i ZOC-diagram (Zones of Confidence). Dette er et internasjonalt system som deler dybdedata inn i kategorier (CATZOC) basert på målemetode, dekningsgrad og nøyaktighet på posisjon og dybde.

Det har vært en del andre rettelser på kartene. Dette kan være Lykteendringer, sjømerker, fartsbegrensninger, rørledninger, grunnerapporteringer, utfyllinger og annet.

Sjøkartene er oppdatert med alle innrapporterte endringer sidan forrige gang kartene ble utgitt, meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). I tillegg er kartene oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs. Dette kan være nye kaier, moloer og nymålingar i større og mindre grad.

Stedsnavn er oppdatert etter opplysinger hentet fra Sentralt stadnamnregister (SSR).

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer, rettelser og tracinger til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.