Ytringen

Innbyggerne fikk lovnad om at bassenget skal bestå

Det var god stemning under folkemøtet. Anne Laugen (Sp), Siv Berg (Ap) og Hallvard Laugen (Sp) ønsket velkommen.

Det var god stemning under folkemøtet. Anne Laugen (Sp), Siv Berg (Ap) og Hallvard Laugen (Sp) ønsket velkommen.

Det var stort engasjement blant deltakerne under folkemøtet på Foldereid torsdag kveld. Innbyggerne la fram gode argument for videreføring av tilbudet, og politikere fra Nærøysund kommune var skjønt enige.

Publisert:

Agnar Holandsjø og Siv Berg hadde kalt inn til folkemøtet som ble gjennomført på Krambua kafe.

– Som representant for Eldrerådet var jeg tilstede under Nærøysunds kommunestyrets budsjettmøte, og da jeg ble kjent med kommunedirektørens nedleggingsforslag av bassenget vårt så kom det som et slag i ansiktet, sa Holandsjø til Ytringen før møtet. Sambygding Siv Berg er Ap-representant i kommunestyret. Hun reagerte også sterkt på dette innspillet.

– Dette kan vi ikke finne oss i, sier Berg.

Et viktig tilbud

Innbyggerne på Foldereid kjemper for dette tilbudet som er et viktig tilskudd i bygda for svømmeopplæring og bolyst.

Den årlige besparelsen i kommunebudsjettet ved en eventuell nedleggelse handler om 600.000 kroner. Bassenget blir mye brukt av folk i flere aldersgrupper, og det påpekes at bassenget som ble tatt i bruk i 1988 er relativt nyrestaurert.

– Vi har ikke svømmere på elitenivå, men når dette tilbudet er tilgjengelig så blir unger helt fra barnehagealder tidlig trygge i vannet. Som alle andre bassenganlegg må man regne med at det sikkert vil bli behov for små oppgraderinger en gang i framtiden. Men det er ikke lenge siden at bassenget ble oppgradert, sier Dagrun Laugen som er lærer ved Foldereid oppvekstsenter.

For dårlig utredet

I forslaget til kommunebudsjett for 2021 påpekes det at når Nærøysund arena og Rørvik spektrum blir ferdigstilt i august 2021 økes både kapasitet og kvalitet for bassengtilbudet betydelig.

" I den forbindelse foreslås at bassenget på Foldereid stenges. Dette vil gi en besparelse i kommunens drift, samt få utnyttet kapasiteten i nye anlegget bedre. Det jobbes også med organisering av opplæring sammen med oppvekst/familie. Bassenget på Foldereid er en eldre anlegg, som i løpet av de kommende årene vil ha behov for oppgradering av de tekniske anleggene. Det er ikke beregnet endelige kostnader på dette, men anslaget er på +-10 millioner kroner", opplyses det i budsjettdokumentet.

Dette temaet ble grundig diskutert i folkemøtet som ble gjennomført av engasjerte deltakere i fred og fordragelighet. Det var derfor ingen steile fronter å spore i under argumentasjonene, men kommunedirektørens framlegg i budsjettpapirene fikk kritikk. Flere tok til orde for at tall og konsekvenser var for dårlig utredet.

En beskjeden besparelse

– Vi trenger fakta på bordet. Jeg ble skremt da jeg så at det var antydet 10. millioner i kostnader. Hvem har vært på befaring, hvor er kostnadsoverslaget og hva spares ved å sende ungene til Kolvereid i buss? Spurte Tove Lillian Skjønsberg.

– Bassenget er en av de få aktivitetene vi har på Foldereid. En eventuell nedleggelse vil gi en beskjeden besparelse. Da kan de heller utelate noen vinduer og dører på hallene. Hva er det nykommunen vil med oss? Sa Kjell Ståle Wannenbo.

Kommunestyremedlem Anette Laugen (Sp) er også medlem Nærøysund formannskap. Hun var heller ikke fornøyd med utredningen i budsjettforslaget.

– Det føles som det bare er slengt ut noen tall. Jeg er veldig glad for at dette møtet blir arrangert, og jeg setter stor pris på elevrådets engasjement.

En gammel avtale

For innledningsvis i møtet leste Tyra Heimsnes Kristiansen opp en argumentasjonsliste for å beholde bassenget. Dette var på vegne av elevrådet ved Foldereid oppvekstsenter, og alle elevene hadde bidratt.

Karen Berg bidro med utfyllende opplysninger til forhistorien. I sin tid ble det gjort en avtale mellom Sanitetsforeningen på Foldereid, og Nærøy kommune. Kommunen fikk Vårtun (aldershjemmet) gratis mot at Foldereidgrenda fikk bassenget. Det ble også lagt ned mange dugnadstimer av innbyggerne på slutten av 1980-tallet for tilrettelegging av bassengtilbudet.

Paralellt med folkemøtet på mandag kveld ble det også gjennomført et samarbeidsmøte i forbindelse med budsjettet, mellom Høyre, Sp og Venstre. De jobbet for å finne en løsning for å berge både Værum barnehage og bassenget på Foldereid. Grupperingen Frp, Ap og Krf hadde også satt dette på agendaen.

Flertall for bevaring

– For å kunne ha et sterkt sentrum er det viktig med levende grender. Vi har funnet penger både til bassenget her på Foldereid, og drift av Værum barnehage, opplyste Dag Erik Thomassen (H)

Terje Settenøy (Frp) kunne helt på slutten av folkemøtet komme med en positiv tilbakemelding fra sin samarbeidsgruppe.

– Jeg fikk akkurat en bekreftelse på telefon nå, og vil gi dere en foreløpig budsjettlekkasje. Det er flertall i vårt samarbeid for å videreføre begge tilbudene. Iallfall for neste år, opplyste Settnøy.

Dette ble mottatt med applaus og en kommentar.

– Vi er her neste år også vi, ble det replisert fra salen.

Nærøysund kommunestyre skal vedta det endelige budsjettet i møte 10. desember. Etter signalene som ble gitt på torsdag kveld kan det bli et enstemmig vedtak for både basseng og barnehage.