Ytringen

Ekstra penger til skolebøker

-En skikkelig gladsak, mener ordfører Hellesø

Nærøysunds 1.180 elever i grunnskolen kan muligens se fram til nye lærebøker, etter at regjeringen har bevilget ekstrapenger til formålet.
 Foto: Illustrasjonsbilde

Nærøysunds 1.180 elever i grunnskolen kan muligens se fram til nye lærebøker, etter at regjeringen har bevilget ekstrapenger til formålet. Foto: Illustrasjonsbilde

Nærøysund får 223.632 kroner ekstra fra regjeringen til innkjøp av skolebøker. Bindal må nøye seg med 17.246,- og Leka 10.803 kroner.

Publisert:

Ordfører Amund Hellesø (Ap) i Nærøysund mener det er en hyggelig sum kommunen nå får fra staten, og at det kommer godt med.

- Vi har jo satt av penger til nye læremidler i budsjettet vårt, men det er alltid bra med alt staten kan finansiere for oss gjennom mer penger. Arbeidet som er satt i gang fra regjeringshold er prisverdig. Og det viser at det er samsvar mellom det vi ønsker og det regjeringen legger opp til, sier Hellsø.

Bra for lærerne

– Vi vet at barn og unge leser stadig mindre og bruker mye tid på skjerm. Derfor sørger vi nå for at det finnes flere fysiske bøker i norske skoler. Det er bra for lærerne som får flere læremidler å velge mellom, og det er bra for elevene som får flere bøker i klasserommet, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Tilskuddet på 115 millioner kroner er nok til for eksempel å kjøpe én bok til hver elev på alle barneskoler i hele Norge. Pengene er fordelt til alle kommunene etter antall elever på 1. til 10. trinn, og kommunene bestemmer selv hvilke trinn de kjøper trykte læremidler til.

Kunnskapsminister Tonje Brenna.

Kunnskapsminister Tonje Brenna.

– De siste årene har digitale læremidler vært prioritert på mange skoler, blant annet gjennom pandemien. Nå vil vi gi papirbøkene et løft, for å ivareta en god balanse mellom trykte og digitale læremidler, sier Brenna.

Tilskuddet skal gå til kommunale skoler og er et øremerket engangstilskudd for skoleåret 2023-2024.

Regjeringen satser på lesing

Befolkningen i Norge, og spesielt barn og unge, leser mindre enn før. Regjeringen ønsker å snu denne trenden ved å satse på målrettede tiltak som skaper leselyst og leseglede blant barn og unge.

– Det er store forskjeller i leseprestasjoner blant barn og unge. Lesevaner og holdninger til lesing har utviklet seg i negativ retning. Vi setter derfor inn tiltak der de virker best, og som kan gjøre veien til utdanning lettere og bidra til å redusere forskjeller mellom barn og unge, sier Brenna.

Regjeringens tiltak:

  • Skolebibliotekene er styrket med 25 millioner kroner, og levekårsutsatte områder er prioritert.
  • En leselyststrategi er under arbeid. Målet er å få flere unge til å lese mer.
  • Et nytt utvalg skal se på konsekvensene av barn og unges skjermbruk.
  • En ny ungdomsmelding som kommer i 2024 skal handle om å styrke elevenes motivasjon, læring og utvikling, også innen lesing.